zondag 25 april 2010

Trắc nghiệm thân tâm.(kệ số 227-230)

Là chủ đề tự mình hỏi lại mình, Chỉ cần 5 phúc là Thiện hữu giải đáp xong.

Dựa theo bài kệ thể thơ văn vần trong kinh Pháp Cú của thầy Thiện Nhựt.
Sau đó Thiện hữu chỉ chọn Có hoặc Không! Chúc an vui!

Nầy A-tu-la, nên biết rõ,
Chẳng phải chỉ ngày nay mới có,
Tự ngàn xưa, việc đó cũng thường:
Họ chê người nín thinh,
Họ khinh kẻ lắm lời,
Nói vừa vừa cũng trách.
Thế-gian, chẳng có cách nào tìm được
Người chưa hề phải rước lấy lời chê.
(Kệ số 227.)
Từ xưa cho đến nay,
Mãi đến tận sau nầy,
Chưa hề có những ai
Hoặc hoàn-toàn bị chê-bai,
Hoặc trọn-vẹn được khen-ngợi.
(Kệ số 228.)
Ngày qua ngày, nhận xét rõ,
Người trí mới khen vị đó.
Đời sống chẳng tí vết nhơ,
Cả giới, định, huệ đều có.
(Kệ số 229.)
Ai dám khinh-chê vị ấy
Hạnh sáng tỏ tợ vàng ròng.
Các bực Trời khen hết lòng,
Cả đức Phạm-Thiên cũng vậy.
(Kệ số 230.)
--------------------------------------------------------

Câu hỏi

1. a)- Thiện hữu hiểu bài kệ này.
1. b)- Thiện hữu không hiểu bài kệ này.

2. a)- 5 phúc Thiện hữu học thuộc lòng.
2. b)- 5 Phúc Thiện hữu không thể học thuộc lòng.

3. a)- Bài kệ giống trong trường hợp của Thiện hữu.
3. b)- Bài kệ không giống trong trường hợp của Thiện hữu.

4. a)- Thiện hữu sẽ thực hành theo bài kệ này.
4. b)- Thiện hữu không thể thực hành theo bài kệ này.

5. Kết luận bài kệ này nằm trong.

a)- Nhơn Thiện, b)- Quả Thiện,

c)- Nhơn ác, d)- Quả ác.

Ý nghĩa bài kệ:

http://sites.google.com/site/layphat/
http://chonnga.blogspot.com/
http://tracnghiemthantam.blogspot.com/
http://phap-cu.blogspot.com/

1 opmerking:

 1. Truyện vui hí luận, các bạn xem xong đừng để trong lòng.
  ************************************************** ********
  Môn sinh " Sư phụ, tu hành dể hay khó ? ".

  - Tu hành dể.

  Môn sinh "Tu hành dể !"

  - Giữ Thân khẩu ý thanh tịnh, tu giới định huệ, hết.

  Môn sinh nghe thế, đánh dấu hỏi rất to, về nhà đọc hết 300 ngày giáo điển kinh tạng. Cũng chưa nghĩ xong. Rồi đi hỏi ông Tăng thứ hai.

  " Sư phụ, tu hành dể hay khó ? "

  - Tu hành, không dể mà cũng không khó.

  " Con thấy cái gì cũng giả...! "

  - Vậy, cái gì là thiệt. Con muốn tu cái gì ?

  " Con muốn tu được vãnh sanh " - Tu Tịnh Độ.
  " Con muốn thấy Niết Bàn " - Tu theo Phật Giáo Truyền Thống.
  '' Con muốn tu thành Phật'' - Tu thiền,...!

  Môn sinh lắc đầu, Ông Tăng trước thì chỉ nói có 6, 7 chữ, còn ông Tăng này thì cái gì cũng đúng, cũng tốt hết. Only Ok !

  Hỏi Sư Phụ thứ ba.

  " Sư phụ, tu hành dể hay khó ? "

  - Tu hành rất khó...!

  "Sư Phụ con sẽ tu Tịnh Độ. Vì cầu tha lực Phật,...?"

  - Tu tịnh độ không thành Phật, Cõi Tịnh Độ không thật.v.v... Chỉ có đàn bà, con nít, ngừơi bệnh cầu vãng sanh mới tu Tịnh Độ. Ông còn trẻ, có sức lực sao tu Tịnh độ ?

  " Vậy, Thưa sư phụ con sẽ tu theo Phật Giáo Nguyên Thủy, có được không ?"

  - Tu chỉ tới Niết Bàn. Hàng Thanh Văn thua Bồ Tát, A La Hán còn thua Phật quá xa.v.v... Ông còn trẻ, có trí tuệ, sao không chọn con đường khác...?

  " Vậy, theo lời Sư Phụ. Con Tu thiền nhất định thôi ?"

  - Tu thiền à, Ông nhận xét xem các Chư Tổ ngày xưa tu gian nan cực khổ như thế nào.

  Nhị Tổ chặt tay cầu đạo. Ngũ tổ Hoằng Nhẫn, Lục Tổ Huệ Năng đều có kỳ tích.v.v., tu bao nhiêu A Tăng kỳ kiếp, mới trở thành Tổ, thành Thánh.

  Còn Ông thì học bao nhiêu, kiến thức bao nhiêu...?

  Read more: http://phatgiaovnn.com/upload1/bz/showthread.php?p=18911#post18911#ixzz2SPFd0obY

  BeantwoordenVerwijderen